Cenník

Individuálny tréning pre jedného:

 • Cena individuálneho tréningu je 15 € (osobný tréner, vstup do centra)
 • Pri individuálnom tréningu vám tréner venuje plnú pozornosť, nastavuje tréningový proces a pracuje na odstránení zlozvykov.
 • Pre rezerváciu prejdite na podstránku Individuálne tréningy

Individuálny tréning pre dvoch:

 • Maximálna kapacita je 2 osoby
 • Pri individuálnom tréningu pre 2 osoby vám tréner venuje plnú pozornosť, nastavuje tréningový proces, meria výsledky, komunikuje s klientmi na odstránených zlozvykov.
 • Cena 7,50 € / osoba
 • Pre rezerváciu prejdite na podstránku Individuálne tréningy

Skupinový tréning:

 • Pozostáva z 3 a viac osôb, kde sa vám venuje tréner a nastavuje tréningový proces po dohode s klientmi.
 • Cena 5 € / osoba
 • Rezervácia v kalendári

Diagnostika:

 • Tréner osobným prístupom diagnostikuje problémy a odstráni nedostatky, poprípade navrhne riešenie.
 • Vhodné aj pri úrazoch a nastavení správnej liečby / cvikov
 • Cena 50 €
 • Pre rezerváciu navštívte sekciu Kontakt

Jednorázový vstup:

 • Cena 4.50 € / osoba